Đăng ký

留学VISA申請

Quá trình nhập học

入学までの流れ

Phỏng vấn
hoàn thành thủ tục nhập học
nhập cảnh
nhập học
bắt đầu tiết học ở trường

Application Guide for Student Visa

留学VISA申請のご案内

Tuyển sinh tháng 10 năm 2024

Thông báo tuyển sinh tháng 10 năm 2024

Thủ tục nhập học_Visa du học

Chúng tôi được Bộ Tư pháp phê duyệt chính thức. Chúng tôi được phép có tài liệu của người nộp đơn và thay mặt bạn nộp đơn xin 'Giấy chứng nhận tư cách lưu trú'.

Vui lòng tải mẫu đơn dưới đây và gửi cho chúng tôi sau khi điền đầy đủ thông tin.

当校は法務省の告示校として留学VISAで学習できる日本語学校です。学習目的や経費支弁能力の立証資料などVISA申請のご案内と手続きをします。下記より入学願書_留学VISAをダウンロードして、必要事項を記入し当校へ提出してください。

Visa du học
1.

1. Đăng ký

Trường chúng tôi sẽ viết đơn đăng ký dựa trên các tài liệu đã nộp của bạn và trình nó cho Cục Nhập cư Khu vực Tokyo.

申請者からの提出書類をもとに申請書を作成し、東京入国管理局へ提出します。

2.

Cấp giấy chứng nhận tư cách lưu trú

Giấy chứng nhận sẽ được gửi sau khi xác nhận thanh toán lệ phí nhập học và học phí.

入学金及び授業料納入確認後、「認定証明書」「入学許可書」を郵送します。

3.

CấpVisa du học

Vui lòng mang theo giấy chứng nhận đủ điều kiện được gửi từ trường của chúng tôi để nộp đơn xin Visa tại các cơ quan chính phủ ở nước ngoài.

在留資格認定証明書等の資料を提出し、在外公館でビザの申請手続きを行って下さい。

FAQ

よくあるご質問

download

入学願書_留学申請

Application Form_Student Visa

SHJ

Scholarship
Intake
Apr 2023

valid till 30/Sep/22

download

Application Form_Non Student Visa

入学願書 _ 留学以外