Học lên Đại học

大学進学

Hỗ trợ học lên

進学サポート

Trường SHJ còn có bộ phận phụ trách lên kế hoạch tương lai cho học sinh sau khi tốt nghiệp. Hỗ trợ giới thiệu trường đại học, trường senmon tuỳ theo năng lực và nhu cầu của học sinh. Nếu học sinh có nguyện vọng học lên, có thể trao đổi với giáo viên bất cứ lúc nào. Các kỳ thi cần thiết cho việc học lên như JLPT, EJU,… cũng sẽ được lên kế hoạch cụ thể chi tiết cho học sinh. Hỗ trợ chuẩn bị giấy tờ, luyện tập phòng vấn, chuyển đổi visa.

和訳長文

個人指導: hỗ trợ định hướng cho mỗi cá nhân

資料準備: hỗ trợ chuẩn bị giấy tờ, tài liệu

ビザサポート: hỗ trợ mọi mặt về visa

面接練習: hỗ trợ luyện tập phỏng vấn

進学実績: thành tích học lên của học sinh của trường

SHJ

Scholarship
Intake
Apr 2023

valid till 30/Sep/22

download

Application Form_Non Student Visa

入学願書 _ 留学以外

download

入学願書_留学申請

Application Form_Student Visa