Học phí

学費

Khoá học thông thường

レギュラーコース

Visa du học sinh, dài hạn

Phí sàng lọc hồ sơ
22,000
Phí nhập học
66,000
Học phí (1 năm)
720,000
Phí cơ sở thiết bị (1 năm)
12,000
Bảo hiểm du học sinh (6 tháng )
6,000

Non Student Visa, short term

Admission
10,000
Tuition for 3 months
180,000

Khoá học cho người bắt đầu

初級コース

Khoá học cho người bắt đầu

Phí đăng ký
5,000 yen
Học phí/tháng
4 buổi học
8,000 yen
Học phí/tháng
8 buổi học
15,000 yen

Khóa học dự bị JLPT

JLPT対策コース

Khoá học dự bị JLPT

Phí đăng ký
5,000 yen
Học phí/2 tháng
16 buổi học
30,000 yen

Thông tin thanh toán

お支払い情報

Chi tiết ngân hàng chuyển khoản

Note: The School will not be responsible for transfer of money in wrong account. Please double check the details before sending.

Các hình thức thanh toán

お支払い方法

Thẻ tín dụng

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec rhoncus feugiat laoreet.

Paypal

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec rhoncus feugiat laoreet.

Tiền mặt tại văn phòng

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec rhoncus feugiat laoreet.

SHJ

Scholarship
Intake
Apr 2023

valid till 30/Sep/22

download

Application Form_Non Student Visa

入学願書 _ 留学以外

download

入学願書_留学申請

Application Form_Student Visa